Home ข่าวประชาสัมพันธ์ พิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
พิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๔  ณ หอประชุมโรงเรียนสตรีพัทลุง นายคุณัญพงษ์  ทหารไทย   ผู้อำนวยการ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๔ ณ หอประชุมโรงเรียนสตรีพัทลุง นายคุณัญพงษ์  ทหารไทย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้วันที่ ๑๘ มกราคม ของทุกปี เป็นวันยุทธหัตถี และให้ถือเป็นวันรัฐพิธี โดยให้มีการวางพานพุ่มสักการะ และไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ

  

 ภาพ/ข่าว โดย.....สมัยพัฒนา  ประทุมวัลย์