Home ข่าวประชาสัมพันธ์ ประธานและบรรยายพิเศษในการเปิดการอบรม “คุณธรรม-จริยธรรมนักเรียน”
ประธานและบรรยายพิเศษในการเปิดการอบรม “คุณธรรม-จริยธรรมนักเรียน”


เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายคุณัญพงษ์  ทหารไทย  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง    เป็นประธานและบรรยายพิเศษ  ในการเปิดการอบรม คุณธรรม-จริยธรรมนักเรียน   ณ วัดสมหวัง ตำบลสมหวัง  อำเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง โดยมีนักเรียนโรงเรียนวัดหวังเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๖๘ คน