Home ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2017 เวลา 07:07


จังหวัดพัทลุง กำหนดจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งได้ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานฯ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธาน โดยกำหนดจัดพิธีฯ ระหว่างวันที่ ๒๐–๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ วัดถ้ำสุมะโน ตำบลบ้านนา
อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง กำหนดพิธีปรงผมในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ อุปสมบท วันที่ ๒๒ ตุลาคม๒๕๖๐  ณ อุโบสถวัดถ้ำสุมะโน  อบรมปฏิบัติธรรม ระหว่างวันที่  ๒๒-๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ วัดถ้ำสุมะโน ตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง และ วัดลานแซะ ตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง  มอบวุฒิบัตร วันที่ ๓๐ ตุลาคม  ลาสิขา วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ และขณะนี้มียอด ผู้สมัคร จำนวน ๑๒๐ คน และจะหมดเขตรับสมัครในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ นี้

LAST_UPDATED2