Home ข่าวประชาสัมพันธ์ จังหวัดพัทลุงจัดกิจกรรม "ค่ายศาสนธรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
จังหวัดพัทลุงจัดกิจกรรม "ค่ายศาสนธรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันอังคารที่ 10 เมษายน 2018 เวลา 02:29


วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง จัดกิจกรรม โครงการ "ค่ายศาสนธรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๓ พรรษา วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพัทลุง แห่งที่ ๑๒ วัดลานแซะ ตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง โดยได้รับเกียรติจาก นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง  เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรม  โครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒-๔ เมษายน ๒๕๖๑ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ประกอบด้วย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕-๖ จำนวน ๑๕๐ คน

 

LAST_UPDATED2
 

ASEAN