Home ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สมัยพัฒนา ประทุมวัลย์   
วันศุกร์ที่ 02 พฤษจิกายน 2018 เวลา 02:10ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงฯ ประจำเดือน ธ.ค.21 คลิกที่นี่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงฯ ประจำเดือน พ.ย.61 คลิกที่นี่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ คลิกที่นี่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ คลิกที่นี่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ คลิกที่นี่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจัดซื้อวัสดุครุณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ คลิกที่นี่่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ คลิกที่นี่่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ คลิกที่นี่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าอาคารที่ทำการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง คลิกที่นี่

 

LAST_UPDATED2
 

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง