Home ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สมัยพัฒนา ประทุมวัลย์   
วันศุกร์ที่ 02 พฤษจิกายน 2018 เวลา 02:10ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงฯ ประจำเดือน ก.พ.62 คลิกที่นี่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงฯ ประจำเดือน ม.ค.62 คลิกที่นี่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ คลิกที่นี่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจัด
จัดสถานที่และตกแต่งสถานที่ด้วยดอกไม้สดกิจกรรมโครงการสวดมนต์ข้ามปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑ งาน คลิกที่นี่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการสวดมนต์ข้ามปี ๒๕๖๒ จำนวน ๒ รายการ คลิกที่นี่่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงฯ ประจำเดือน ธ.ค.61 คลิกที่นี่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงฯ ประจำเดือน พ.ย.61 คลิกที่นี่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ คลิกที่นี่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ คลิกที่นี่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ คลิกที่นี่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจัดซื้อวัสดุครุณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ คลิกที่นี่่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ คลิกที่นี่่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ คลิกที่นี่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าอาคารที่ทำการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง คลิกที่นี่
LAST_UPDATED2
 

ASEAN