Home ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมตักบาตร ถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์ และกิจกรรม Big Cleaning Day ตามโครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข งานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๖๒
กิจกรรมตักบาตร ถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์ และกิจกรรม Big Cleaning Day ตามโครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข งานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๖๒ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย นางสมัยพัฒนา ประทุมวัลย์   
วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2019 เวลา 07:35

วันเสาร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ วัดคูหาสวรรค์ พระอารามหลวง จังหวัดพัทลุง โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง จัดกิจกรรมตักบาตร ถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์ และกิจกรรม Big Cleaning Day ตามโครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๖๒  โดยมีนายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธาน พระเทพวิริยาภรณ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๘ กล่าวสัมโมทนียคถา  นางวารินทร์ สิกขชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง กล่าวรายงาน มีรองผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการตลอดถึงพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดพัทลุงร่วมกิจกรรม

LAST_UPDATED2