Home ข่าวประชาสัมพันธ์ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย นางสมัยพัฒนา ประทุมวัลย์   
วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2019 เวลา 02:47


วันเสาร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ วัดคูหาสวรรค์ พระอารามหลวง คณะสงฆ์จังหวัดพัทลุง ร่วมกับจังหวัดพัทลุง โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง
จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก โดยมี นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธาน มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ นักเรียน พุทธศาสนิกชน ร่วมกิจกรรม ในการนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง โดยนางวารินทร์ สิกขชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง ปฏิบัติหน้าที่ด้านพิธีการและอำนวยความสะดวกในพิธี

LAST_UPDATED2