Home ข่าวประชาสัมพันธ์ การคัดเลือกบุคคลต้นแบบทางพระพุทธศาสนา เพื่อเข้ารับรางวัล "สุวรรณปฐมเจดีย์"
การคัดเลือกบุคคลต้นแบบทางพระพุทธศาสนา เพื่อเข้ารับรางวัล "สุวรรณปฐมเจดีย์" PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย นางสมัยพัฒนา ประทุมวัลย์   
วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2019 เวลา 04:08

ด้วยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมกับมหาวิทยาลัยสงฆ์  และองค์กรทางพระพุทธศาสนา กำหนดจัดมอบรางวัล “สุวรรณปฐมเจดีย์” ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา ประจำปี ๒๕๖๒ ตามมติมหาเถรสมาคมมติ ที่ ๒๔๙/๒๕๖๒ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง ขอเชิญชวนผู้สนใจและมีความประสงค์ขอรับรางวัลดังกล่าว ยื่นแบบรับรองข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อฯ  ส่งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง  ภายในวันที่ ๑๓  มิถุนายน ๒๕๖๒ รายละเอียด คลิ๊ก

LAST_UPDATED2