Home ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2017 เวลา 03:12

ประกาศ

รายชื่อลำดับที่ ๑-๙๑

รายชื่อลำดับที่ ๙๒-๑๓๔

LAST_UPDATED2
 
โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2017 เวลา 07:07


จังหวัดพัทลุง กำหนดจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งได้ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานฯ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธาน โดยกำหนดจัดพิธีฯ ระหว่างวันที่ ๒๐–๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ วัดถ้ำสุมะโน ตำบลบ้านนา
อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง กำหนดพิธีปรงผมในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ อุปสมบท วันที่ ๒๒ ตุลาคม๒๕๖๐  ณ อุโบสถวัดถ้ำสุมะโน  อบรมปฏิบัติธรรม ระหว่างวันที่  ๒๒-๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ วัดถ้ำสุมะโน ตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง และ วัดลานแซะ ตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง  มอบวุฒิบัตร วันที่ ๓๐ ตุลาคม  ลาสิขา วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ และขณะนี้มียอด ผู้สมัคร จำนวน ๑๒๐ คน และจะหมดเขตรับสมัครในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ นี้

LAST_UPDATED2
อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีฉลองพระมหาเปรียญและผู้สอบบาลีได้ ประจำปี ๒๕๖๐ สำนักเรียนคณะจังหวัดพัทลุง วัดคูหาสวรรค์ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2017 เวลา 06:45


วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีฉลองพระมหาเปรียญและผู้สอบบาลีได้ ประจำปี ๒๕๖๐ สำนักเรียนคณะจังหวัดพัทลุงวัดคูหาสวรรค์ประจำจังหวัดพัทลุง ณ วัดคูหาสวรรค์ พระอารามหลวง ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง โดยมีพระพรหมจริยาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนใต้ วัดกะพังสุรินทร์ ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยพระเทพวิริยาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดพัทลุง เจ้าอาวาสวัดคูหาสวรรค์ พระอารามหลวง พระสงฆ์ทรงสมณะศักดิ์ พระสงฆ์ และสามเณร หัวหน้าส่วนราชการ  ข้าราชการ และประชาชนเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้
โดยในปี พ.ศ.๒๕๕๙ สำนักเรียนคณะจังหวัดพัทลุงวัดคูหาสวรรค์ประจำจังหวัดพัทลุง มีนักเรียนจำนวน ๗๐ รูป ส่งสอบ ๔๒ รูป และสอบได้ ๒๒ รูป ซึ่งมีผู้สอบได้มากเป็นลำดับที่ ๒ ของสำนักเรียนในภาคใต้

LAST_UPDATED2
อ่านเพิ่มเติม...
 
กิจกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ "ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด" จังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2017 เวลา 06:30


วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายภิรมย์ นิลทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ได้รับมอบหมายจาก นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ให้เป็นประธานกิจกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ "ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด" จังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยมี นายอำเภอป่าพะยอม หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ท้องถิ่น นักเรียน และประชาชน ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ณ วัดป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

LAST_UPDATED2
อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL