Home ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
สัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2018 เวลา 07:46

LAST_UPDATED2
 
ประชุมข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2018 เวลา 03:49


วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายบุญสืบ ศรีใส ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง เป็นประธานการประชุมข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุงร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งในที่ประชุมได้หารือถึงเรื่องกิจกรรม ต่าง ๆ ที่ต้องดำเนินการในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ อาทิ เช่น กิจกรรมการตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการ หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากรและชุมชนฯ เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และกิจกรรมเทศกาลสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชา

LAST_UPDATED2
อ่านเพิ่มเติม...
 
จังหวัดพัทลุงจัดกิจกรรม "ค่ายศาสนธรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันอังคารที่ 10 เมษายน 2018 เวลา 02:29


วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง จัดกิจกรรม โครงการ "ค่ายศาสนธรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๓ พรรษา วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพัทลุง แห่งที่ ๑๒ วัดลานแซะ ตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง โดยได้รับเกียรติจาก นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง  เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรม  โครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒-๔ เมษายน ๒๕๖๑ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ประกอบด้วย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕-๖ จำนวน ๑๕๐ คน

LAST_UPDATED2
อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันจันทร์ที่ 09 เมษายน 2018 เวลา 03:48


วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๑ ณ วัดถ้ำสุมะโน หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง นายสมสุพงศ์  ขำตรี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง ร่วมในพิธีบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน  ๒๕๖๑ โดยมีนายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธี  มีหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด และนายอำเภอศรีนครินทร์ ร่วมในกิจกรรมดังกล่าว

LAST_UPDATED2
อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL