Home ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีแห่ผ้าและอัญเชิญผ้าห่มพระมหาธาตุธรรมเจดีย์ ณ วัดภูผาภิมุข เนื่องในสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนาเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๐ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันพุธที่ 12 กรกฏาคม 2017 เวลา 02:25


เมื่อวันที่ ๗  กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีแห่ผ้าและอัญเชิญผ้าห่มพระมหาธาตุธรรมเจดีย์ ณ วัดภูผาภิมุข ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง เนื่องในสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๐ พร้อมกันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงได้ถวายเทืยนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนแก่พระภิกษุสงฆ์ โดยมีนายศิลป์ชัย รามณีย์ ปลัดจังหวัดพัทลุง หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอเมืองพัทลุง ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ ตำรวจ ทหาร นักเรียนนักศึกษาและประชาชน เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก โอกาสนี้พระราชวิสุทธิกวี เจ้าคณะจังหวัดพัทลุง(ธ) เจ้าอาวาสวัดภูผาภิมุข แสดงธรรมแก่ผู้เข้าร่วมพิธีฯ ในการนี้ นายสมสุพงศ์ ขำตรี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในด้านพิธีการ

LAST_UPDATED2
อ่านเพิ่มเติม...
 
เทศน์มหาชาติในงานสมโภชน์พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ ประจำปี ๒๕๖๐ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2017 เวลา 02:04


วันที่ ๑๐-๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. จังหวัดพัทลุง ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดพัทลุง ส่วนราชการทุกภาคส่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา องค์กรต่าง ๆ และพุทธศาสนิกชน ร่วมเป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติ ณ บริเวณศาลาจตุรมุขพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย นายวิสุทธิ์ ธรรมเพชร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ประธานจุดเทียนหน้าธรรมาสน์ และมีพระเทพวิริยาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดพัทลุง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยพระเถรานุเถระ ในการเทศน์มหาชาติ โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงอำนวยความสะดวก ซึ่งมี ประชาชนและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมฟังเทศน์มหาชาติเป็นจำนวนมาก

LAST_UPDATED2
อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีกวนข้าวมธุปายาส ในงานสมโภชพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ ประจำปี ๒๕๖๐ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2017 เวลา 02:46


วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. จังหวัดพัทลุง จัดพิธีกวนข้าวมธุปายาส งานสมโภชพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ ประจำปี ๒๕๖๐  โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธี  มีนายวิสุทธิ์ ธรรมเพชร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง  กล่าวรายงาน ในพิธีมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนเข้าร่วมพิธี  การจัดพิธีกวนข้าวมธุปายาส ประจำปี ๒๕๖๐ เป็นการจัดงานที่จังหวัดพัทลุงได้มอบหมายให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง และหน่วยงานต่าง ๆ จัดพิธีกวนข้าวมธุปายาส จำนวน ๑๓ กระทะ หน่วยงานละ ๑ กระทะ ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง เทศบาลเมืองพัทลุง และอำเภอจำนวน ๑๑ อำเภอ รับผิดชอบดำเนินการกวนข้าวมธุปายาส  ซึ่งพิธีกวนข้าวมธุปายาสถือเป็นพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ และทรงคุณค่าแก่การอนุรักษ์และสืบทอดให้คงอยู่คู่จังหวัดพัทลุงสืบไป

LAST_UPDATED2
อ่านเพิ่มเติม...
 
การประชุมพระสังฆาธิการ คณะสงฆ์จังหวัดพัทลุง ประจำปี ๒๕๖๐ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันพฤหัสบดีที่ 08 มิถุนายน 2017 เวลา 01:56


เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ คณะสงฆ์จังหวัดพัทลุง จัดประชุมพระสังฆาธิการ ทุกระดับ โดยมี พระเทพสิทธิมุนี เจ้าคณะภาค ๑๘ วัดดุสิดาราม กรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดการประชุม นายภิรมย์ นิลทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ร่วมพบปะและบรรยายพิเศษ และมีนายสมสุพงศ์ ขำตรี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

LAST_UPDATED2
อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL