Home ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชาสัมพันธ์เพื่อแสดงความคิดเห็นฯ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย นางสมัยพัฒนา ประทุมวัลย์   
วันศุกร์ที่ 05 กรกฏาคม 2019 เวลา 05:37

การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติในการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด รายละเอียด คลิ๊ก

LAST_UPDATED2
 
การคัดเลือกบุคคลต้นแบบทางพระพุทธศาสนา เพื่อเข้ารับรางวัล "สุวรรณปฐมเจดีย์" PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย นางสมัยพัฒนา ประทุมวัลย์   
วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2019 เวลา 04:08

ด้วยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมกับมหาวิทยาลัยสงฆ์  และองค์กรทางพระพุทธศาสนา กำหนดจัดมอบรางวัล “สุวรรณปฐมเจดีย์” ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา ประจำปี ๒๕๖๒ ตามมติมหาเถรสมาคมมติ ที่ ๒๔๙/๒๕๖๒ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง ขอเชิญชวนผู้สนใจและมีความประสงค์ขอรับรางวัลดังกล่าว ยื่นแบบรับรองข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อฯ  ส่งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง  ภายในวันที่ ๑๓  มิถุนายน ๒๕๖๒ รายละเอียด คลิ๊ก

LAST_UPDATED2
 
ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” พร้อมคณะผู้ติดติดตามลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจังหวัดพัทลุง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย นางสมัยพัฒนา ประทุมวัลย์   
วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2019 เวลา 01:20


วันอังคารที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ คณะสงฆ์จังหวัดพัทลุง โดยพระครูสิริสุตคุณ เจ้าคณะจังหวัดพัทลุง และนางวารินทร์ สิกขชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง ถวายการต้อนรับพระพรหมเสนาบดี เจ้าคณะภาค ๗ ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
“หมู่บ้านรักษาศีล ๕” พร้อมคณะผู้ติดติดตามในโอกาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และติดตามผลการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ของจังวัดพัทลุง ณ หมู่ที่ ๖ บ้านเหรียงงาม ตำบลเขาปู่ และหมู่ที่ ๙ บ้านสำนักวา ตำบลเขาย่า อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง โดยมี นายพลรัช รองเลื่อน นายอำเภอตะโหมดรักษาราชการแทนปลัดจังหวัด พร้อมด้วย นายอำเภอศรีบรรพต ผู้นำท้องถิ่น นักเรียน พี่น้องประชาชนชาวศรีบรรพตร่วมให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

LAST_UPDATED2
อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย นางสมัยพัฒนา ประทุมวัลย์   
วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2019 เวลา 02:47


วันเสาร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ วัดคูหาสวรรค์ พระอารามหลวง คณะสงฆ์จังหวัดพัทลุง ร่วมกับจังหวัดพัทลุง โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง
จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก โดยมี นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธาน มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ นักเรียน พุทธศาสนิกชน ร่วมกิจกรรม ในการนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง โดยนางวารินทร์ สิกขชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง ปฏิบัติหน้าที่ด้านพิธีการและอำนวยความสะดวกในพิธี

LAST_UPDATED2
อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL