Home ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ" PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย นางสมัยพัฒนา ประทุมวัลย์   
วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฏาคม 2019 เวลา 07:25

LAST_UPDATED2
 
การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย นางสมัยพัฒนา ประทุมวัลย์   
วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฏาคม 2019 เวลา 03:37วันจันทร์ ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จังหวัดพัทลุงร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง โดยนางวารินทร์ สิกขชาติ    ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา   ณ วัดภูผาภิมุข อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง โดยมี นายศิลป์ชัย รามณีย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธาน  มีคณะสงฆ์ หัวหน้าส่วนราชการ นักเรียน นักศึกษา และพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

LAST_UPDATED2
อ่านเพิ่มเติม...
 
การประชาสัมพันธ์เพื่อแสดงความคิดเห็นฯ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย นางสมัยพัฒนา ประทุมวัลย์   
วันศุกร์ที่ 05 กรกฏาคม 2019 เวลา 05:37

การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติในการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด รายละเอียด คลิ๊ก

LAST_UPDATED2
 
การคัดเลือกบุคคลต้นแบบทางพระพุทธศาสนา เพื่อเข้ารับรางวัล "สุวรรณปฐมเจดีย์" PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย นางสมัยพัฒนา ประทุมวัลย์   
วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2019 เวลา 04:08

ด้วยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมกับมหาวิทยาลัยสงฆ์  และองค์กรทางพระพุทธศาสนา กำหนดจัดมอบรางวัล “สุวรรณปฐมเจดีย์” ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา ประจำปี ๒๕๖๒ ตามมติมหาเถรสมาคมมติ ที่ ๒๔๙/๒๕๖๒ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง ขอเชิญชวนผู้สนใจและมีความประสงค์ขอรับรางวัลดังกล่าว ยื่นแบบรับรองข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อฯ  ส่งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง  ภายในวันที่ ๑๓  มิถุนายน ๒๕๖๒ รายละเอียด คลิ๊ก

LAST_UPDATED2
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL