Home ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” พร้อมคณะผู้ติดติดตามลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจังหวัดพัทลุง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย นางสมัยพัฒนา ประทุมวัลย์   
วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2019 เวลา 01:20


วันอังคารที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ คณะสงฆ์จังหวัดพัทลุง โดยพระครูสิริสุตคุณ เจ้าคณะจังหวัดพัทลุง และนางวารินทร์ สิกขชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง ถวายการต้อนรับพระพรหมเสนาบดี เจ้าคณะภาค ๗ ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
“หมู่บ้านรักษาศีล ๕” พร้อมคณะผู้ติดติดตามในโอกาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และติดตามผลการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ของจังวัดพัทลุง ณ หมู่ที่ ๖ บ้านเหรียงงาม ตำบลเขาปู่ และหมู่ที่ ๙ บ้านสำนักวา ตำบลเขาย่า อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง โดยมี นายพลรัช รองเลื่อน นายอำเภอตะโหมดรักษาราชการแทนปลัดจังหวัด พร้อมด้วย นายอำเภอศรีบรรพต ผู้นำท้องถิ่น นักเรียน พี่น้องประชาชนชาวศรีบรรพตร่วมให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

LAST_UPDATED2
อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย นางสมัยพัฒนา ประทุมวัลย์   
วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2019 เวลา 02:47


วันเสาร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ วัดคูหาสวรรค์ พระอารามหลวง คณะสงฆ์จังหวัดพัทลุง ร่วมกับจังหวัดพัทลุง โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง
จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก โดยมี นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธาน มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ นักเรียน พุทธศาสนิกชน ร่วมกิจกรรม ในการนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง โดยนางวารินทร์ สิกขชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง ปฏิบัติหน้าที่ด้านพิธีการและอำนวยความสะดวกในพิธี

LAST_UPDATED2
อ่านเพิ่มเติม...
 
กิจกรรมตักบาตร ถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์ และกิจกรรม Big Cleaning Day ตามโครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข งานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๖๒ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย นางสมัยพัฒนา ประทุมวัลย์   
วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2019 เวลา 07:35

วันเสาร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ วัดคูหาสวรรค์ พระอารามหลวง จังหวัดพัทลุง โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง จัดกิจกรรมตักบาตร ถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์ และกิจกรรม Big Cleaning Day ตามโครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๖๒  โดยมีนายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธาน พระเทพวิริยาภรณ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๘ กล่าวสัมโมทนียคถา  นางวารินทร์ สิกขชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง กล่าวรายงาน มีรองผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการตลอดถึงพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดพัทลุงร่วมกิจกรรม

LAST_UPDATED2
อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีมอบเกียรติบัตรโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย นางสมัยพัฒนา ประทุมวัลย์   
วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2019 เวลา 02:04


วันพุธที่  ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เวลา  ๑๓.๐๐  น.  ณ  อาคารปฏิบัติธรรม  วัดลานแซะ ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง จังหวัดพัทลุงโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง จัดพิธีมอบเกียรติบัตรโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีพระครูสิริสุตคุณ เจ้าคณะจังหวัดพัทลุง เป็นประธาน  นายสินชัย รามณีย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง จุดเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเปิดกรวยดอกไม้สักการะพระบรมฉายาลักษณ์ นางวารินทร์ สิกขชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง กล่าวรายงาน  มีพระภิกษุที่บวชโครงการเข้ารับวุฒิบัตร จำนวน ๕๘ รูป และมีหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

LAST_UPDATED2
อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL