Home ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มการขอบรรพชาอุปสมบท (ปกติ) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย นางสมัยพัฒนา ประทุมวัลย์   
วันพุธที่ 03 เมษายน 2019 เวลา 04:39

แบบฟอร์มการขอบรรพชาอุปสมบท คลิ๊ก
แนวทางการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอบรรพชาอุปสมบท (เพิ่มเติม) คลิ๊ก

LAST_UPDATED2
 
จังหวัดพัทลุงขอเชิญผู้สนใจร่วมบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย นางสมัยพัฒนา ประทุมวัลย์   
วันพุธที่ 03 เมษายน 2019 เวลา 03:12


ระเบียบการรับสมัครฯ
ใบสมัครฯ
มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง ให้ข้าราชการลาอุปสมบท


LAST_UPDATED2
 
กิจกรรมวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๖๒ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย นางสมัยพัฒนา ประทุมวัลย์   
วันอังคารที่ 02 เมษายน 2019 เวลา 03:59


วันจันทร์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างจากส่วนราชการต่าง ๆ ร่วมกันประกอบพิธีเนื่องในวันข้าราชการพลเรือนประจำปี ๒๕๖๒ โดยเริ่มกิจกรรมมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลโดยพระสงฆ์สมณศักดิ์ ๑๐ รูป จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ได้เป็นประธานอัญเชิญพระราโชวาทของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานเนื่องในวันข้าราชพลเรือนประจำปี ๒๕๖๒ คติของสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก  อ่านสารของนายกรัฐมนตรี เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และให้ข้าราชการน้อมนำไปปฏิบัติ เพื่อความเป็นสิริมงคลของตนเอง เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน และเป็นประโยชน์โดยรวมของประเทศชาติ พร้อมทั้งได้มอบเกียรติบัตรแก่ข้าราชดีเด่นประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๔ ราย ในการนี้ นางวารินทร์  สิกขชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง ร่วมกิจกรรมและอำนวยความสะดวกในพิธีสงฆ์

LAST_UPDATED2
อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีรับพระบัญชาแต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัดพัทลุง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย นางสมัยพัฒนา ประทุมวัลย์   
วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2019 เวลา 09:17


วันที่ ๒๒  มีนาคม ๒๕๖๒ ณ อุโบสถวัดอัมพวนาราม ตำบลท่ามิหรำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานและอ่านพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในงานพิธีรับพระบัญชาแต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัดพัทลุง โดยพระพรหมจริยาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนใต้ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ด้วย ด้วยมติมหาเถรสมาคม มีมติแต่งตั้งให้ พระครูสิริสุตคุณ (บุญนำ) ฉายา ฐิตปุญโญ อายุ ๗๕ พรรษา ๕๕ วิทยฐานะ ป.ธ.๕
, น.ธ.เอก , พธ.บ. วัดอัมพวนาราม ตำบลท่ามิหรำ เจ้าคณะอำเภอเมืองพัทลุงให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดพัทลุง ในทางปกครองคณะสงฆ์  ในการนี้นายบุญสืบ ศรีใส พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง อำนวยความสะดวก

LAST_UPDATED2
อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL