Home คุณเข้าวัดเพื่ออะไร
คุณเข้าวัดเพื่ออะไร

คุณเข้าวัดเพื่ออะไร
วันพระเข้าวัดฟังธรรม
28  40%
เข้าวัดเพื่อความสบายใจ
14  20%
เพื่อหาวัตถุมงคล
11  15.7%
เข้าวัดทำบุญวันเกิด
6  8.6%
เข้าวัดถวายสังฆทาน
6  8.6%
เพื่อท่องเที่ยว ถ่ายรูป
3  4.3%
เข้าวัดเพื่อเวียนเทียน
2  2.9%

จำนวนผู้ลงคะแนน  :  70
ลงคะแนนครั้งแรก  :  วันจันทร์ที่ 09 ตุลาคม 2006 เวลา 13:01
ลงคะแนนครั้งล่าสุด  :  วันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2020 เวลา 14:13