พิธีอัญเชิญสังฆทานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ไปถวายแด่พระสงฆ์ที่มาร่วมสวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์ และเจริญพระพุทธมนต์ พิมพ์
เขียนโดย manager   
วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2017 เวลา 08:16


เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐  เวลา ๑๕.๓๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายวันชัย คงเกษม  ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นผู้แทนพระองค์ฯ อัญเชิญสังฆทาน ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรา   ลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  นำไปถวายแด่พระเทพวิริยาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดพัทลุง      วัดคูหาสวรรค์ พระอารามหลวง  ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง โดยมีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพัทลุง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผวจ. นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง  นายศิลป์ชัย รามณีย์ ปลัดจังหวัด  พ.อ.พฤฒิพงศ์ ศรีปฎิยุทธ์วงศ์ รองผอ.รมน.จ.พท.(ท)  ตำรวจ   พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชน ร่วมในพิธีดังกล่าว ซึ่งสังฆทานดังกล่าว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญไปถวาย  แด่พระสงฆ์ที่มาร่วมสวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์   และเจริญพระพุทธมนต์  ในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ ลานพระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐

LAST_UPDATED2