พิธีฉลองพระมหาเปรียญและผู้สอบบาลีได้ ประจำปี ๒๕๖๐ สำนักเรียนคณะจังหวัดพัทลุง วัดคูหาสวรรค์ พิมพ์
เขียนโดย manager   
วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2017 เวลา 06:45


วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีฉลองพระมหาเปรียญและผู้สอบบาลีได้ ประจำปี ๒๕๖๐ สำนักเรียนคณะจังหวัดพัทลุงวัดคูหาสวรรค์ประจำจังหวัดพัทลุง ณ วัดคูหาสวรรค์ พระอารามหลวง ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง โดยมีพระพรหมจริยาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนใต้ วัดกะพังสุรินทร์ ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยพระเทพวิริยาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดพัทลุง เจ้าอาวาสวัดคูหาสวรรค์ พระอารามหลวง พระสงฆ์ทรงสมณะศักดิ์ พระสงฆ์ และสามเณร หัวหน้าส่วนราชการ  ข้าราชการ และประชาชนเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้
โดยในปี พ.ศ.๒๕๕๙ สำนักเรียนคณะจังหวัดพัทลุงวัดคูหาสวรรค์ประจำจังหวัดพัทลุง มีนักเรียนจำนวน ๗๐ รูป ส่งสอบ ๔๒ รูป และสอบได้ ๒๒ รูป ซึ่งมีผู้สอบได้มากเป็นลำดับที่ ๒ ของสำนักเรียนในภาคใต้

 

LAST_UPDATED2