ประชาสัมพันธ์แอพพลิเคชั่น "แจ้งภัยทางพระพุทธศาสนา" พิมพ์
เขียนโดย สมัยพัฒนา ประทุมวัลย์   
วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2018 เวลา 07:10

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเปิดช่องทางแจ้งภัยทางพระพุทธศาสนาศาสนาผ่านแอพพลิเคชั้น  "แจ้งภัยทางพระพุทธศาสนา" 
คู่มือการใช้คลิก

ปัจจุบันช่องทางในการร้องเรียนมายังส่วนคุ้มครองพระพุทธศาสนานอกจากผ่านทางศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยทางพระพุทธศาสนา โทร.0-2441-6400 กด 2 ตลอด 24 ชั่วโมงแล้ว ทาง พศ.ยังได้เปิดแอปพลิเคชัน แจ้งภัยทางพระพุทธศาสนาขึ้นมาอีกช่องทางหนึ่งด้วย  สำหรับการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งโทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการ iOS และระบบปฏิบัติการ Android โดยแอปพลิเคชัน แจ้งภัยพระพุทธศาสนา

 

LAST_UPDATED2