เว็บเพจ พศจ.พัทลุง พิมพ์
เขียนโดย นางสมัยพัฒนา ประทุมวัลย์   
วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2020 เวลา 09:52

ขอเชิญติดตามข้อมูลข่าวสารสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุงได้ทางเว็บเพจ พศจ.พัทลุงอีกหนึ่งช่องทาง

LAST_UPDATED2