ภารกิจศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-๑๙ ระดับจังหวัด พิมพ์
เขียนโดย สมัยพัฒนา ประทุมวัลย์   
วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2020 เวลา 05:50

porn stepdaughter


วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ประธานศูนย์
ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-๑๙ ระดับจังหวัดโดยพระครูวิจิตรธรรมวิภัช ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง ถวายแมส เจล และแอลกอฮอล ให้กับคณะสงฆ์จังหวัดพัทลุง และมอบเครื่องอุปโภคบริโภค "ตู้ปันสุขจังหวัดพัทลุง" จำนวน ๘ แห่ง ดังนี้

1.หน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ๒.หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองพัทลุง ๓.วัดท่าแค ๔.หน้าร้านขายยาฟาร์มาพัท ตลาดท่ามิหรำ ๕.วัดบ้านสวน ตำบลควนมะพร้าว ๖.หน้าวัดรัตนวราม อำเภอบางแก้ว ๗.วัดเขาแดงออก ๘.วัดคลองขุด  และตรวจเยี่ยม แนะนำ หน่วยอบรมประชาชนประตำบล รายละเอียดคลิก

 

 

LAST_UPDATED2