การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา พิมพ์
เขียนโดย นางสมัยพัฒนา ประทุมวัลย์   วันจันทร์ ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จังหวัดพัทลุงร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง โดยนางวารินทร์ สิกขชาติ    ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา   ณ วัดภูผาภิมุข อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง โดยมี นายศิลป์ชัย รามณีย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธาน  มีคณะสงฆ์ หัวหน้าส่วนราชการ นักเรียน นักศึกษา และพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมจำนวนมาก