พิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระภิกษุสงฆ์ไทย และกิจกรรม “จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ” ทำความสะอาดวัด พิมพ์
เขียนโดย นางสมัยพัฒนา ประทุมวัลย์   


วันศุกร์ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายกู้เกียรติ  วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางวารินทร์  สิกขชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง เป็นประธานพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระภิกษุสงฆ์ไทย และกิจกรรม “จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ” ทำความสะอาดวัด ณ วัดจินตาวาส ตำบลตำนาน อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง มีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ จิตอาสา ตลอดถึงพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมจำนวนมาก