ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุงตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง พิมพ์
เขียนโดย นางสมัยพัฒนา ประทุมวัลย์   


วันพุธที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นางวารินทร์  สิกขชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง ณ วัดคูหาสวรรค์ พระอารามหลวง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง