ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุงร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี ๒๕๖๒ พิมพ์
เขียนโดย นางสมัยพัฒนา ประทุมวัลย์   


วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ หอประชุมจังหวัดพัทลุง นางวารินทร์  สิกขชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมี นายกู้เกียรติ  วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการังหวัดพัทลุง เป็นประธาน และมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน