เว็บเพจ พศจ.พัทลุง พิมพ์
เขียนโดย นางสมัยพัฒนา ประทุมวัลย์   

ขอเชิญติดตามข้อมูลข่าวสารสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุงได้ทางเว็บเพจ พศจ.พัทลุงอีกหนึ่งช่องทาง