ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ พิมพ์
เขียนโดย สมัยพัฒนา ประทุมวัลย์   

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล รายละเอียดคลิก