ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและขึ้นบัญชีฯ พิมพ์
เขียนโดย สมัยพัฒนา ประทุมวัลย์   

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล รายละเอียดคลิก