ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง พิมพ์
เขียนโดย สมัยพัฒนา ประทุมวัลย์   
วันศุกร์ที่ 02 พฤษจิกายน 2018 เวลา 02:10

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำกระเป๋าผ้าพร้อมตกแต่งและสกรีนโครงการฯ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซืื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซืื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซืื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ไตรมาสที่ ๑
ไตรมาสที่ ๒
ไตรมาสที่ ๓

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด จำนวน ๑ ราย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ ราย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน ๓ ราย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน ๑ ราย

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ไตรมาสที่ ๑
ไตรมาสที่ ๒
ไตรมาสที่ ๓
ไตรมาสที่ ๔


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์โดยสารขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๒ ที่นั่งฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


LAST_UPDATED2