วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์จังหวัดพัทลุงร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง ออกตรวจเยี่ยมฯ

วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์จังหวัดพัทลุง พระปริยัตินิเทศก์จังหวัดพัทลุงร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง ออกตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตาม ประเมินผล เพื่อพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม - บาลี ณ สำนักศาสนศึกษาวัดลำกะ  อำเภอศรีนครินทร์  จังหวัดพัทลุง


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 40,326