พิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ระดับจังหวัด จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุงได้รับพระมหากรุณาธิคุณ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าไตรประกอบพิธีทอดผ้าป่า เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต โดยได้รับความเมตตาจากพระเทพวิริยาภรณ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๘ เจ้าอาวาสวัดคูหาสวรรค์ พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยพระศรีธรรมประสาธน์ เจ้าคณะจังหวัดพัทลุง (ธ) วัดจรณาราม อำเภอเขาชัยสน พระครูปลัดวรธรรมวัฒน์ รองเจ้าคณะจังหวัดพัทลุง พระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะอำเภอ ร่วมประกอบพิธีทอดผ้าป่า และมีนายกู้เกียรติ  วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ร่วมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ข้าราชการและพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมพิธีทอดผ้าป่าดังกล่าว ณ วัดคูหาสวรรค์ พระอารามหลวง ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 55,501