การสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นโท-เอก ณ สนามสอบวัดคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

นายจารึก แก้วแสงอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุงพร้อมข้าราชการในสังกัด ออกตรวจเยี่ยมการสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นโท-เอก ณ สนามสอบวัดคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ซึ่งสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง กำหนดให้มีการสอบนักธรรมชั้นโท - เอก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ให้แก่พระภิกษุ สามเณร ในสังกัด ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ทั้งนี้การสอบดังกล่าวเป็นไปตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 55,480