จังหวัดพัทลุงรับมอบอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนการเช่าที่ดินวัดแจ้ง (ร้าง) ตำบลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ นายจารึก  แก้วแสงอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง ได้รับมอบอำนาจช่วงจากผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ในการดำเนินการจดทะเบียนการเช่าที่ดินวัดแจ้ง (ร้าง) ตำบลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ซึ่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้เช่า โดยมีวัตถุประสงค์ของการเช่าเพื่อใช้เป็นที่ตั้งโรงพยาบาลป่าพะยอม มีระยะเวลาการเช่า ๒๕ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๘๙ โดยมี นางสุดา สงเดช นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ร่วมด้วย ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุงสาขาควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง


image รูปภาพ
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 133,828