"โครงการอบรมพระวิปัสสนาจารย์ ของคณะสงฆ์ ภาค ๑๘" ระหว่างวันที่ ๑๖-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพัทลุง แห่งที่ ๑๒ วัดลานแซะ ตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

วันที่ ๑๕-๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายพศุตม์ ขอดเมชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกและจัดเตรียมสถานที่ เพื่อรองรับ "โครงการอบรมพระวิปัสสนาจารย์ ของคณะสงฆ์ ภาค ๑๘" ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๖-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ กำหนดให้มีพิธีเปิด ในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพัทลุง แห่งที่ ๑๒ วัดลานแซะ ตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง โดยมีพระพรหมจริยาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนใต้ เป็นประธาน และมีพระเทพสิทธิมุนี เจ้าคณะภาค ๑๘ บรรยายพิเศษ  มีพระวิปัสสนา ร่วมโครงการ จำนวน  ๗๐ รูป
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image วิดีโอ

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 117,165