คณะสงฆ์จังหวัดพัทลุง ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อมูลประวัติวัด ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

วันพุธที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕  เวลา ๑๓.๐๐ น. คณะสงฆ์จังหวัดพัทลุง ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อมูลประวัติวัด ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดพัทลุง เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของประวัติวัดจังหวัดพัทลุง เพื่อส่งให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 176,495