ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขออนุญาตสร้างวัด ณ ที่พักสงฆ์ด่านปรงสามัคคีธรรม ตำบลเกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

วันพุธที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายจารึก แก้วแสงอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขออนุญาตสร้างวัด ณ ที่พักสงฆ์ด่านปรงสามัคคีธรรม ตำบลเกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง โดยมี นายวิชัย ชูอินทร์ ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารปกครอง รักษาราชการแทนนายอำเภอป่าพะยอมเป็นประธานฯ และมีคณะกรรมการร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 22,675