สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุงร่วมกับเจ้าคณะอำเภอเมืองพัทลุงหารรือการดำเนินการช่วยเหลือผู้ได้รับผลการทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-๑๙)

วันพฤหัสบดีที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายจารึก แก้วแสงอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยนายณัฐวัฒน์ ธานีรัตนาภิบาล นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ และนางเยาวภา แก้วสวัสดิ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เข้ากราบนมัสการท่านพระครูวิจิตรธรรมวิภัช เจ้าคณะอำเภอเมืองพัทลุง เจ้าอาวาสวัดจินตาวาส เพื่อหารือการดำเนินการช่วยเหลือผู้ได้รับผลการทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-๑๙) และบุคลากรทางการแพทย์ โดยได้กำหนดประชุมหารือร่วมกับเจ้าคณะจังหวัดพัทลุง เจ้าคณะอำเภอ ทั้ง ๒ ฝ่าย และผู้เกี่ยวข้อง ในวันอังคารที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ศาลาการเปรียญวัดคูหาสวรรค์ พระอารามหลวง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง


image รูปภาพ
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 22,643