ผอ.พศจ.พัทลุง ร่วมการประชุมคณะสงฆ์ภาค ๑๘ สัญจร ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕

วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายจารึก  แก้วแสงอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมการประชุมคณะสงฆ์ภาค ๑๘ สัญจร ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ ณ วัดหลักสิบ ตำบลหนองธง อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง   โดยมี พระเทพสิทธิมุนี เจ้าคณะภาค ๑๘ เป็นประธานการประชุมฯ  ซึ่งคณะสงฆ์ภาค ๑๘ ประกอบด้วยจังหวัดสงขลา พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 102,860