วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕  เวลา ๑๕.๐๐ น. นายพศุตม์  ขอดเมชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด พร้อมด้วยนายพิชิต  ขุนสารวัตร นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ร่วมพิธีและอำนวยความสะดวกแด่พระสงฆ์ที่นิมนต์มาร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ(กรณีพิเศษ)

วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕  เวลา ๑๕.๐๐ น. นายพศุตม์  ขอดเมชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด พร้อมด้วยนายพิชิต  ขุนสารวัตร นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ร่วมพิธีและอำนวยความสะดวกแด่พระสงฆ์ที่นิมนต์มาร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ(กรณีพิเศษ)นางเอิบจิตต์  วงศ์กระพันธุ์ อายุ ๙๒ ปี  มารดาของนายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ณ วัดบรรพตพินิต ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง โดยมีนายอรรษิษฐ์  สัมพันธรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และมีพระเทพวิริยาภรณ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๘  วัดคูหาสวรรค์ พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 102,869