นายพศุตม์ ขอดเมชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ถวายความรู้แด่พระวินยาธิการของคณะสงฆ์จังหวัดพัทลุง (ธ) ณ วัดจรณาราม ตำบลหานโพธิ์ อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 

วันศุกร์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายพศุตม์ ขอดเมชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด เป็นวิทยากรถวายความรู้แด่พระวินยาธิการของคณะสงฆ์จังหวัดพัทลุง (ธ) ณ วัดจรณาราม ตำบลหานโพธิ์ อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 149,178