พศจ.พัทลุง ประชุมพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการเงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  (กิจกรรมอุดหนุนสำนักเรียน สำนักศาสนศึกษา) ส่วนภูมิภาค ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

วันศุกร์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๓๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง จัดประชุมพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการเงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  (กิจกรรมอุดหนุนสำนักเรียน สำนักศาสนศึกษา) ส่วนภูมิภาค ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ณ วัดคูหาสวรรค์ พระอารามหลวง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 149,062