การประชุมพระสังฆาธิการระดับ เจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ และพระเลขานุการ  ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

วันที่ ๑๑  พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ วัดคูหาสวรรค์ พระอารามหลวง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง คณะสงฆ์จังหวัดพัทลุง จัดประชุมพระสังฆาธิการระดับ เจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ และพระเลขานุการ  ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓  เพื่อรับทราบเรื่องเร่งด่วน และรับทราบนโยบายการขับเคลื่อนงานของคณะสงฆ์จังหวัดพัทลุง พร้อมกันนี้ในที่ประชุมได้จัดให้มีพิธีถวายตราตั้งเจ้าอาวาสวัดควนปรง พิธีรับโล่อุทยานการศึกษาในวัด ได้แก่ วัดเขาแดงตะวันออก พิธีรับโล่วัดพัฒนาตัวอย่าง ได้แก่ วัดหัวเตย และพิธีรับโล่ ย่าม และพัด วัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น ได้แก่ วัดบ้านสวน อำเภอควนขนุน ในการนี้ นางวารินทร์ สิกขชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมในการประชุมดังกล่าวด้วย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 4871