จังหวัดพัทลุงจัดประชุมบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

วันพุธที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ วัดคูหาสวรรค์ พระอารามหลวง สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง จัดประชุมบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรมฯ ตามโครงการตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตาม ประเมินผลเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 31,750