คณะสงฆ์จังหวัดพัทลุงจัดโครงการพระธรรมฑูตสัญจร ณ วัดควนปิยาราม อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔  คณะสงฆ์จังหวัดพัทลุง จัดโครงการพระธรรมทูตสัญจรจังหวัดพัทลุง ณ วัดควนปิยาราม อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง การจัดกิจกรรมดังกล่าว ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ อย่างเคร่งครัด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 40,359