สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุงร่วมกิจกรรมพระธรรมฑูตสัญจร/โครงการเสบียงบุญต้นทุนความสุข ณ วัดประดู่ทอง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นายจารึก แก้วแสงอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง ร่วมกิจกรรมพระธรรมทูตสัญจร ของคณะสงฆ์อำเภอเมืองพัทลุง ณ วัดประดู่ทอง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุงได้บูรณาการร่วมกับโครงการเสบียงบุญต้นทุนความสุข ซึ่งเป็นโครงการในแผนพัฒนาบุคลากรของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 27,249