แบบฟอร์มขอบรรพชาอุปสมบท

ไฟล์เอกสารประกอบ
ส่งพระอุปัชฌาย์.pdf |
ส่งสำนักพุทธ.pdf |
แบบประเมินความเสี่ยงโควิด.pdf |

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 102,821