นายจารึก แก้วแสงอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง มอบหมายเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อระวังชี้แนวเขตและรับรองเขตที่ดินวัดภูเขาทอง การสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นโท-เอก ณ สนามสอบวัดคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง จังหวัดพัทลุงประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อพิจารณาแบบคำขอรับเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์ฯ ร่วมแสดงความยินดีกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง นายวิญญ์  สิทธิเชนทร์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุน โครงการทุนเล่าเรียนหลวง สำหรับพระสงฆ์ไทย

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 55,480