พศจ. พัทลุง ร่วมประชุมการขับเคลื่อนการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ ของจังหวัดพัทลุง ผอ.พศจ.พัทลุง ร่วมประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการขอรับสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างโครงการพิพิธภัณฑ์มโนราห์ฯ คณะสงฆ์จังหวัดพัทลุง ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อมูลประวัติวัด ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ พศจ.พัทลุง ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference System) ผอ.พศจ.พัทลุง ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด และนายอำเภอ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 149,123