พศจ.พัทลุง ร่วมพิธีทอดผ้าป่า  พิธีอัญเชิญผ้าห่มพระบรมธาตุร่วมพิธีทอดผ้าป่า พิธีอัญเชิญผ้าห่มพระบรมธาตุเจดีย์ พิธีเวียนเทียน ในกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชา พศจ.พัทลุง ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๕ พศจ.พัทลุง ร่วมกับคณะสงฆ์อำเภอปากพะยูน ประชุมจัดทำข้อมูลประวัติวัดของจังหวัดพัทลุง ณ วัดหัวเตย ตำบลดอนประดู่ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง คติธรรมเนื่่องในวันวิสาขบูชา ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕  เวลา ๑๕.๐๐ น. นายพศุตม์  ขอดเมชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด พร้อมด้วยนายพิชิต  ขุนสารวัตร นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ร่วมพิธีและอำนวยความสะดวกแด่พระสงฆ์ที่นิมนต์มาร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ(กรณีพิเศษ)

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 102,821