วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ พระศรีปัญญาจารย์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดพัทลุง พระมหาสมพร ภูริปญฺโญ เจ้าคณะตำบลเขาเจียก  พร้อมด้วยพุทธบริษัทวัดอินทราวาส วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ นายจารึก แก้วแสงอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง มอบหมาย นางสุดา สงเดช วันที่ ๑๔-๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ คณะสงฆ์จังหวัดพัทลุงจัดประชุมพระสังฆาธิการทุกระดับ โดยแบ่งเป็น ๔ ครั้ง ๔ กลุ่มอำเภอ นายจารึก แก้วแสงอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรม Big cleaning day ตามโครงการ “วัด ประชา รัฐ สร้างสุข” ณ วัดรัตนวราราม อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง นายจารึก แก้วแสงอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง เป็นประธานพิธีมอบพัดยศฐานานุกรม

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 40,370