คณะสงฆ์จังหวัดพัทลุงและตัวแทนผู้มีจิตศรัทธาร่วมส่งมอบเครื่องช่วยหายใจและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลพัทลุง ประชุมหารือการดำเนินการช่วยเหลือผู้ได้รับผลการทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-๑๙) สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุงร่วมกับเจ้าคณะอำเภอเมืองพัทลุงหารรือการดำเนินการช่วยเหลือผู้ได้รับผลการทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-๑๙) "สมเด็จพระสังฆราช" ประทานพระคติธรรม เป็นกำลังใจในสถานการณ์โควิด-19 วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายจารึก  แก้วแสงอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง ร่วมกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 16,113