ผอ.พศจ.พัทลุง ร่วมประชุมกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดพัทลุงและกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ผอ.พศจ.พัทลุง ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดพัทลุง ผอ.พศจ.พัทลุง ลงพื้นที่ วัดไร่เหนือ ตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้กุฎิเจ้าอาวาส พศจ.พัทลุง เยี่ยมให้กำลังใจคณะสงฆ์ ในโครงการอบรมพระวิปัสสนาจารย์ คณะสงฆ์ ภาค ๑๘ ณ วัดลานแซะ ตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง พศจ.พัทลุง ร่วมกิจกรรมการถวายสังฆทานแก่พระสงฆ์ ใน “โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” 

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 117,184