พศจ.พัทลุง ร่วมถวายการต้อนรับ เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาวชิรมังคลาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนใต้ ในโอกาสเดินทางมาสักการะบูรพาจารย์ ณ วัดคูหาสวรรค์ พระอารามหลวง ผอ.พศจ.พัทลุง ร่วมประชุมรับมอบนโยบายการขับเคลื่อนภารกิจฯ จากรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชา นาคาศัย) ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Zoom Meeting พศจ.พัทลุง ร่วมโครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันปราบปรามการทุจริตของจังหวัดพัทลุง พศจ.พัทลุง ร่วมพิธีเชิญสุพรรณบัฏ ถวายแด่สมเด็จพระมหาวชิรมังคลาจารย์ ณ วัดกะพังสุรินทร์ พระอารามหลวง จังหวัดตรัง ผอ.พศจ.พัทลุง ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพัทลุง

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 203,562