พศจ.พัทลุง ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายจากเหตุการณ์หินและดินบนภูเขาถ้ำมาลัยเทพนิมิตร พศจ.พัทลุง ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลววงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ผอ.พศจ.พัทลุง ร่วมการประชุมคณะสงฆ์ภาค ๑๘ สัญจร ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๕ พศจ.พัทลุง ลงพื้นที่วัดทุงสวนธรรม ตำบลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง กรณีเกิดเหตุวาตภัยต้นไม้ล้มทับศาลาการเปรียญ พศจ.พัทลุง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 176,508