การต่อต้านการทุจริตและคอรัปชัน

ไฟล์เอกสารประกอบ
pdf ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗.pdf |
pdf ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (นายอินทพร จั่นเอี่ยม).pdf |

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 591,999