แบบฟอร์มขอบรรพชาอุปสมบท

ไฟล์เอกสารประกอบ
ชุดที่ 1 ส่งอุปัชฌาย์.pdf |
ชุดที่ 2 ส่ง สำนักพุทธ.pdf |
แบบประเมินความเสี่ยงโควิด.pdf |

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 67,025