วัดทุ่งลาน (Wat Thung Lan)

วัดทุ่งลาน

               วัดทุ่งลาน ตั้งอยู่เลขที่ 150 บ้านทุ่งลาน หมู่ที่ 12 ตำบลตำนาน อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกายมีที่ดินที่ตั้งวัดเนื้อที่ 23 ไร่ 2 งาน 50 ตารางวา ทิศเหนือยาว 6 เส้น ติดต่อกับถนนสายทุ่งลานนา ห้วยปริง ทิศใต้ยาว 5 เส้น 60 วา ติดกับสนามโรงเรียนบ้านทุ่งลาน ทิศตะวันออกยาว 4 เส้น ติดต่อกับที่นาของราษฎร ทิศตะวันตกยาว 3 เส้น 15 วา ติดต่อกับถนนสายพัทลุง เขาชัยสน พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบ อาคารเสนาสนะต่างๆ มี อุโบสถกว้าง  6 เมตร ยาว 18 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.2551 โครงสร้างแบบ ข.ของกรมการศาสนา ศาลาการเปรียญ กว้าง 13 เมตร ยาว 20 เมตร สร้าง พ.ศ.2560 มีเฉลียงโดยรอบ กุฎิสงฆ์จำนวน 15 หลัง โครงสร้างเป็นอาคารไม้ 2 หลัง และอาคารไม้ชั้นเดียว สำหรับปูชนียวัตถุ มีพระประธานในอุโบสถคะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 27,161