วัดลานแซะ

                                                                                          วัดลานแซะ
        วัดลานแซะ ตั้งอยู่เลขที่ ๑ บ้านต้นศาลารัก หมู่ที่ ๑ ตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๒๕ ไร่ ๖๐ ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือยาว ๕ เส้นเศษ ติดกับถนนสายนาขยาด-ตะแพน ทิศใต้ยาว ๕ เส้น ติดต่อกับทุ่งนา ทิศตะวันออกยาว ๕ เส้นเศษ ติดต่อกับทุ่งนา คูน้ำและถนนศาลาต้นรัก ทิศตะวันตกยาว ๕ เส้น ติดต่อกับทุ่งนาและเหมืองน้ำ พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบลุ่มริมคลอง อาคารเสนาสนะต่าง ๆ มี อุโบสถกว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๑๖ เมตร สร้าง พ.ศ. ๒๔๕๘ โครงสร้างไม้ พื้นและฝาผนังก่ออิฐถือปูน ศาลาการเปรียญกว้าง ๑๔ เมตร ยาว ๒๖ เมตร สร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก กุฎิสงฆ์ จำนวน ๕ หลัง โครงสร้างเป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ และอาคารไม้ สำหรับปูชนียวัตถุมี พระประธานในอุโบสถ ได้มาจากวัดเขาโพรกเพลง    วัดลานแซะ สร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๒๖๒ โดยมีพ่อหลวงมาก เป็นกำลังนำชาวบ้านสร้างวัดนี้ขึ้น ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๘ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๑๘ เมตร ยาว ๒๒ เมตร เกี่ยวกับการศึกษา ทางวัดได้ให้ทางราชการจัดตั้งโรงเรียนประถมศึกษาขึ้นในที่ดินวัด เป็นการสนับสนุนการศึกษาของชาติตลอดมา วัดลานแซะได้รับการตั้งเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพัทลุง แห่งที่ ๑๒ มีอาคารปฏิบัติธรรม เป็นอาคาร ๒ ชั้น มีปัจจุบัน มีพระครูศาสนกิจจาทร เป็นเจ้าอาวาสวัด
        


 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 22,606